products

DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) 1

Liên Hệ


Share:

BẢNG GIÁ    -    牌 價 表

DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC/PVC  (VCT) -  控 制 線 (300/500V)

SỐ : GLC 001

QUI CÁCH DÂY DẪN

KẾT CẤU

(SỐ SỢI/MM)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M)
QUI CÁCH DÂY DẪN

KẾT CẤU

(SỐ SỢI/MM)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M)
Dây điều khiển không lưới. VCT Dây điều khiển không lưới. VCT
 0.5 mm2 x 2C 2 x 16/0.20 4,990  0.75 mm2 x 2C 2 x 24/0.20 6,800
 0.5 mm2 x 3C 3 x 16/0.20 6,950  0.75 mm2 x 3C 3 x 24/0.20 9,400
 0.5 mm2 x 4C 4 x 16/0.20 8,980  0.75 mm2 x 4C 4 x 24/0.20 12,090
 0.5 mm2 x 5C 5 x 16/0.20 10,777  0.75 mm2 x 5C 5 x 24/0.20 14,795
 0.5 mm2 x 6C 6 x 16/0.20 12,700  0.75 mm2 x 6C 6 x 24/0.20 17,507
 0.5 mm2 x 7C 7 x 16/0.20 14,490  0.75 mm2 x 7C 7 x 24/0.20 20,080
 0.5 mm2 x 8C 8 x 16/0.20 15,280  0.75 mm2 x 8C 8 x 24/0.20 21,700
 0.5 mm2 x 9C 9 x 16/0.20 17,070  0.75 mm2 x 9C 9 x 24/0.20 24,210
 0.5 mm2 x 10C 10 x 16/0.20 18,770  0.75 mm2 x 10C 10 x 24/0.20 26,690
 0.5 mm2 x 11C 11 x 16/0.20 20,400  0.75 mm2 x 11C 11 x 24/0.20 29,050
 0.5 mm2 x 12C 12 x 16/0.20 22,050  0.75 mm2 x 12C 12 x 24/0.20 31,500
 0.5 mm2 x 13C 13 x 16/0.20 27,450  0.75 mm2 x 13C 13 x 24/0.20 39,240
 0.5 mm2 x 14C 14 x 16/0.20 29,300  0.75 mm2 x 14C 14 x 24/0.20 41,950
 0.5 mm2 x 15C 15 x 16/0.20 31,300  0.75 mm2 x 15C 15 x 24/0.20 44,890
 0.5 mm2 x 16C 16 x 16/0.20 33,150  0.75 mm2 x 16C 16 x 24/0.20 47,600
 0.5 mm2 x 17C 17 x 16/0.20 35,170  0.75 mm2 x 17C 17 x 24/0.20 50,530
 0.5 mm2 x 18C 18 x 16/0.20 37,000  0.75 mm2 x 18C 18 x 24/0.20 53,250
 0.5 mm2 x 19C 19 x 16/0.20 38,860  0.75 mm2 x 19C 19 x 24/0.20 55,960
 0.5 mm2 x 20C 20 x 16/0.20 40,900  0.75 mm2 x 20C 20 x 24/0.20 58,920
 0.5 mm2 x 21C 21 x 16/0.20 42,750  0.75 mm2 x 21C 21 x 24/0.20 61,640
 0.5 mm2 x 22C 22 x 16/0.20 44,800  0.75 mm2 x 22C 22 x 24/0.20 64,600
 0.5 mm2 x 23C 23 x 16/0.20 46,650  0.75 mm2 x 23C 23 x 24/0.20 67,310
 0.5 mm2 x 24C 24 x 16/0.20 48,690  0.75 mm2 x 24C 24 x 24/0.20 70,260
 0.5 mm2 x 25C 25 x 16/0.20 50,530  0.75 mm2 x 25C 25 x 24/0.20 73,000
 0.5 mm2 x 26C 26 x 16/0.20 52,400  0.75 mm2 x 26C 26 x 24/0.20 75,700
 0.5 mm2 x 27C 27 x 16/0.20 54,310  0.75 mm2 x 27C 27 x 24/0.20 78,550
 0.5 mm2 x 28C 28 x 16/0.20 56,300  0.75 mm2 x 28C 28 x 24/0.20 81,450
 0.5 mm2 x 29C 29 x 16/0.20 58,150  0.75 mm2 x 29C 29 x 24/0.20 84,150
 0.5 mm2 x 30C 30 x 16/0.20 60,000  0.75 mm2 x 30C 30 x 24/0.20 86,860

 

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%

Có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC (VSF)
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC  (VSF)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV 3+1 )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV 3+1 )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) 2
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) 2
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) có lưới 2
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) có lưới 2
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
DÂY CÁP HÀN
DÂY CÁP HÀN
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) có lưới 1
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) có lưới 1
zalo_icon
Chat với chúng tôi