products

DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) 2

Liên Hệ


Share:

BẢNG GIÁ    -    牌 價 表

DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC/PVC (VCT) -  控 制 線  (300/500V)

SỐ : GLC 001

QUI CÁCH DÂY DẪN

KẾT CẤU

(SỐ SỢI/MM)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M)
QUI CÁCH DÂY DẪN

KẾT CẤU

(SỐ SỢI/MM)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M)
Dây điều khiển không lưới. VCT Dây điều khiển không lưới. VCT
1.25 mm2  x 2C 2 x 40/0.20 10,444  1.5 mm2 x 2C 2 x 48/0.2 12,340
1.25 mm2  x 3C 3 x 40/0.20 14,660  1.5 mm2 x 3C 3 x 48/0.2 17,350
1.25 mm2  x 4C 4 x 40/0.20 21,500  1.5 mm2 x 4C 4 x 48/0.2 23,250
1.25 mm2  x 5C 5 x 40/0.20 23,021  1.5 mm2 x 5C 5 x 48/0.2 28,400
1.25 mm2  x 6C 6 x 40/0.20 27,633  1.5 mm2 x 6C 6 x 48/0.2 34,050
1.25 mm2  x 7C 7 x 40/0.20 31,850  1.5 mm2 x 7C 7 x 48/0.2 39,600
1.25 mm2  x 8C 8 x 40/0.20 34,980  1.5 mm2 x 8C 8 x 48/0.2 43,470
1.25 mm2  x 9C 9 x 40/0.20 39,200  1.5 mm2 x 9C 9 x 48/0.2 48,750
 1.25 mm2 x 10C 10 x 40/0.20 43,278  1.5 mm2 x 10C 10 x 48/0.2 54,444
 1.25 mm2 x 11C 11 x 40/0.20 47,200  1.5 mm2 x 11C 11 x 48/0.2 59,400
1.25 mm2  x 12C 12 x 40/0.20 51,300  1.5 mm2 x 12C 12 x 48/0.2                  64,600
1.25 mm2  x 13C 13 x 40/0.20 63,880  1.5 mm2 x 13C 13 x 48/0.2                  77,950
1.25 mm2  x 14C 14 x 40/0.20 68,400  1.5 mm2 x 14C 14 x 48/0.2                  86,200
1.25 mm2  x 15C 15 x 40/0.20 73,200  1.5 mm2 x 15C 15 x 48/0.2                  89,360
1.25 mm2  x 16C 16 x 40/0.20 77,700  1.5 mm2 x 16C 16 x 48/0.2                  94,890
1.25 mm2  x 17C 17 x 40/0.20 82,500  1.5 mm2 x 17C 17 x 48/0.2                100,800
1.25 mm2  x 18C 18 x 40/0.20 87,020  1.5 mm2 x 18C 18 x 48/0.2                106,310
1.25 mm2  x 19C 19 x 40/0.20 91,530  1.5 mm2 x 19C 19 x 48/0.2                113,070
1.25 mm2  x 20C 20 x 40/0.20 96,400  1.5 mm2 x 20C 20 x 48/0.2                120,810
1.25 mm2  x 21C 21 x 40/0.20 100,880  1.5 mm2 x 21C 21 x 48/0.2                123,300
1.25 mm2  x 22C 22 x 40/0.20 105,730  1.5 mm2 x 22C 22 x 48/0.2                129,230
1.25 mm2  x 23C 23 x 40/0.20 110,250  1.5 mm2 x 23C 23 x 48/0.2                134,760
1.25 mm2  x 24C 24 x 40/0.20 115,100  1.5 mm2 x 24C 24 x 48/0.2                139,200
1.25 mm2  x 25C 25 x 40/0.20 119,600  1.5 mm2 x 25C 25 x 48/0.2                146,220
1.25 mm2  x 26C 26 x 40/0.20 124,100  1.5 mm2 x 26C 26 x 48/0.2                151,750
1.25 mm2  x 27C 27 x 40/0.20 128,770  1.5 mm2 x 27C 27 x 48/0.2                157,460
1.25 mm2  x 28C 28 x 40/0.20 133,540  1.5 mm2 x 28C 28 x 48/0.2                163,300
1.25 mm2  x 29C 29 x 40/0.20 138,050  1.5 mm2 x 29C 29 x 48/0.2                168,850
 1.25 mmx  30C 30 x 40/0.20 142,560  1.5 mm2 x 30C 30 x 48/0.2                175,130

 

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%

Có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) 1
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) 1
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC (VSF)
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC  (VSF)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV 3+1 )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV 3+1 )
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) có lưới 1
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) có lưới 1
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) có lưới 2
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) có lưới 2
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
DÂY CÁP HÀN
DÂY CÁP HÀN
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV )
zalo_icon
Chat với chúng tôi