products

DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) có lưới 1

Liên Hệ


Share:

BẢNG GIÁ    -    牌 價 表

DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC/PVC (VCT)  -  控 制 線 (300/500V)

SỐ : GLC 001

QUI CÁCH DÂY DẪN

KẾT CẤU

(SỐ SỢI/MM)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M)
QUI CÁCH DÂY DẪN

KẾT CẤU

(SỐ SỢI/MM)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M)
Dây điều khiển có lưới. VCT - SB Dây điều khiển có lưới. VCT - SB
 0.5 mm2 x 2C 2 x 16/0.20 9,740  0.75 mm2 x 2C 2 x 24/0.20 11,550
 0.5 mm2 x 3C 3 x 16/0.20 12,650  0.75 mm2 x 3C 3 x 24/0.20 15,098
 0.5 mm2 x 4C 4 x 16/0.20 15,610  0.75 mm2 x 4C 4 x 24/0.20 18,720
 0.5 mm2 x 5C 5 x 16/0.20 18,810  0.75 mm2 x 5C 5 x 24/0.20 22,830
 0.5 mm2 x 6C 6 x 16/0.20 22,150  0.75 mm2 x 6C 6 x 24/0.20 26,950
 0.5 mm2 x 7C 7 x 16/0.20 23,950  0.75 mm2 x 7C 7 x 24/0.20 29,520
 0.5 mm2 x 8C 8 x 16/0.20 25,450  0.75 mm2 x 8C 8 x 24/0.20 31,790
 0.5 mm2 x 9C 9 x 16/0.20 27,250  0.75 mm2 x 9C 9 x 24/0.20 34,360
 0.5 mm2 x 10C 10 x 16/0.20 28,916  0.75 mm2 x 10C 10 x 24/0.20 36,840
 0.5 mm2 x 11C 11 x 16/0.20 30,513  0.75 mm2 x 11C 11 x 24/0.20 39,190
 0.5 mm2 x 12C 12 x 16/0.20 32,200  0.75 mm2 x 12C 12 x 24/0.20 41,640
 0.5 mm2 x 13C 13 x 16/0.20 45,870  0.75 mm2 x 13C 13 x 24/0.20 61,210
 0.5 mm2 x 14C 14 x 16/0.20 48,260  0.75 mm2 x 14C 14 x 24/0.20 64,740
 0.5 mm2 x 15C 15 x 16/0.20 50,900  0.75 mm2 x 15C 15 x 24/0.20 68,550
 0.5 mm2 x 16C 16 x 16/0.20 53,290  0.75 mm2 x 16C 16 x 24/0.20 72,080
 0.5 mm2 x 17C 17 x 16/0.20 55,930  0.75 mm2 x 17C 17 x 24/0.20 75,888
 0.5 mm2 x 18C 18 x 16/0.20 60,100  0.75 mm2 x 18C 18 x 24/0.20 81,200
 0.5 mm2 x 19C 19 x 16/0.20 62,500  0.75 mm2 x 19C 19 x 24/0.20 84,730
 0.5 mm2 x 20C 20 x 16/0.20 65,150  0.75 mm2 x 20C 20 x 24/0.20 88,570
 0.5 mm2 x 21C 21 x 16/0.20 67,550  0.75 mm2 x 21C 21 x 24/0.20 92,100
 0.5 mm2 x 22C 22 x 16/0.20 70,200  0.75 mm2 x 22C 22 x 24/0.20 95,950
 0.5 mm2 x 23C 23 x 16/0.20 72,600  0.75 mm2 x 23C 23 x 24/0.20 99,500
 0.5 mm2 x 24C 24 x 16/0.20 75,270  0.75 mm2 x 24C 24 x 24/0.20 103,320
 0.5 mm2 x 25C 25 x 16/0.20 77,670  0.75 mm2 x 25C 25 x 24/0.20 106,860
 0.5 mm2 x 26C 26 x 16/0.20 80,060  0.75 mm2 x 26C 26 x 24/0.20 110,400
 0.5 mm2 x 27C 27 x 16/0.20 82,600  0.75 mm2 x 27C 27 x 24/0.20 114,060
 0.5 mm2 x 28C 28 x 16/0.20 85,200  0.75 mm2 x 28C 28 x 24/0.20 117,850
 0.5 mm2 x 29C 29 x 16/0.20 87,580  0.75 mm2 x 29C 29 x 24/0.20 121,370
 0.5 mm2 x 30C 30 x 16/0.20 90,000  0.75 mm2 x 30C 30 x 24/0.20 124,900

 

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%

Có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
DÂY CÁP HÀN
DÂY CÁP HÀN
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV 3+1 )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV 3+1 )
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC (VSF)
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC  (VSF)
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) 2
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) 2
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) có lưới 2
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) có lưới 2
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) 1
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) 1
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
zalo_icon
Chat với chúng tôi