products

DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) có lưới 2

Liên Hệ


Share:

BẢNG GIÁ    -     牌  價  表

DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC/PVC - 控 制 線  (300/500V)

SỐ : GLC 001

QUI CÁCH   DÂY DẪN

KẾT CẤU

(SỐ SỢI/MM)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M)
QUI CÁCH   DÂY DẪN

KẾT CẤU

(SỐ SỢI/MM)

ĐƠN GIÁ
(VNĐ/M)
Dây điều khiển có lưới. VCT - SB Dây điều khiển có lưới. VCT - SB
1.25 mm2  x 2C 2 x 40/0.20 15,200  1.5 mm2 x 2C 2 x 48/0.2 17,100
1.25 mm2  x 3C 3 x 40/0.20 20,350  1.5 mm2 x 3C 3 x 48/0.2 22,990
1.25 mm2  x 4C 4 x 40/0.20 28,100  1.5 mm2 x 4C 4 x 48/0.2 29,900
1.25 mm2  x 5C 5 x 40/0.20 31,060  1.5 mm2 x 5C 5 x 48/0.2 36,400
1.25 mm2  x 6C 6 x 40/0.20 37,075  1.5 mm2 x 6C 6 x 48/0.2 43,500
1.25 mm2  x 7C 7 x 40/0.20 41,300  1.5 mm2 x 7C 7 x 48/0.2 49,050
1.25 mm2  x 8C 8 x 40/0.20 45,130  1.5 mm2 x 8C 8 x 48/0.2 53,630
1.25 mm2  x 9C 9 x 40/0.20 49,350  1.5 mm2 x 9C 9 x 48/0.2 58,888
 1.25 mm2 x 10C 10 x 40/0.20 53,430  1.5 mm2 x 10C 10 x 48/0.2 64,600
 1.25 mm2 x 11C 11 x 40/0.20 57,333  1.5 mm2 x 11C 11 x 48/0.2 69,550
1.25 mm2  x 12C 12 x 40/0.20 61,380  1.5 mm2 x 12C 12 x 48/0.2 74,670
1.25 mm2  x 13C 13 x 40/0.20 93,240  1.5 mm2 x 13C 13 x 48/0.2 111,540
1.25 mm2  x 14C 14 x 40/0.20 99,100  1.5 mm2 x 14C 14 x 48/0.2 122,260
1.25 mm2  x 15C 15 x 40/0.20 105,350  1.5 mm2 x 15C 15 x 48/0.2 126,370
1.25 mm2  x 16C 16 x 40/0.20 111,200  1.5 mm2 x 16C 16 x 48/0.2 133,560
1.25 mm2  x 17C 17 x 40/0.20 117,460  1.5 mm2 x 17C 17 x 48/0.2 141,210
1.25 mm2  x 18C 18 x 40/0.20 125,100  1.5 mm2 x 18C 18 x 48/0.2 150,180
1.25 mm2  x 19C 19 x 40/0.20 130,970  1.5 mm2 x 19C 19 x 48/0.2 158,970
1.25 mm2  x 20C 20 x 40/0.20 137,310  1.5 mm2 x 20C 20 x 48/0.2 169,040
1.25 mm2  x 21C 21 x 40/0.20 143,130  1.5 mm2 x 21C 21 x 48/0.2 172,270
1.25 mm2  x 22C 22 x 40/0.20 149,430  1.5 mm2 x 22C 22 x 48/0.2 179,990
1.25 mm2  x 23C 23 x 40/0.20 155,300  1.5 mm2 x 23C 23 x 48/0.2 187,170
1.25 mm2  x 24C 24 x 40/0.20 161,590  1.5 mm2 x 24C 24 x 48/0.2 192,950
1.25 mm2  x 25C 25 x 40/0.20 167,450  1.5 mm2 x 25C 25 x 48/0.2 202,060
1.25 mm2  x 26C 26 x 40/0.20 173,300  1.5 mm2 x 26C 26 x 48/0.2 209,260
1.25 mm2  x 27C 27 x 40/0.20 179,400  1.5 mm2 x 27C 27 x 48/0.2 216,680
1.25 mm2  x 28C 28 x 40/0.20 185,580  1.5 mm2 x 28C 28 x 48/0.2 224,270
1.25 mm2  x 29C 29 x 40/0.20 191,440  1.5 mm2 x 29C 29 x 48/0.2 231,460
1.25 mm2  x 30C 30 x 40/0.20 197,300  1.5 mm2 x 30C 30 x 48/0.2 239,650

 

GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%

Có thể sản xuất theo yêu cầu của khách hàng

Tiêu đề Ngày upload Link download
Sản phẩm liên quan
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV 3+1)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-XLPE-PVC ( CXV )
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY ĐIỀU KHIỂN MỀM VCTF
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC (VSF)
DÂY ĐIỆN MỀM BỌC PVC  (VSF)
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV 3+1 )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV 3+1 )
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) 1
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) 1
DÂY CÁP HÀN
DÂY CÁP HÀN
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV )
CÁP ĐIỆN HẠ THẾ CU-PVC-PVC ( CVV )
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) 2
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) 2
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
CÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SOLAR DC
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC (VCT) có lưới 1
DÂY ĐIỀU KHIỂN PVC-PVC  (VCT) có lưới 1
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
DÂY CÁP ĐIỆN CU-PVC
zalo_icon
Chat với chúng tôi